Spelagogiek

Een spelagoog is een professional die gespecialiseerd is in het observeren, analyseren en begeleiden van spel en spelgedrag bij kinderen. De term “spelagoog” is afgeleid van het woord “spel” en de Griekse term “agogos”, wat “begeleider” betekent. Spelagogie is een vakgebied dat zich bezighoudt met het belang van spel in de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

Een kind speelt niet om zich te ontwikkelen, maar ontwikkeld zich door te spelen!

 

werkwijze

01

Kennismaken

02

Observeren &
analyseren

Een spelagoog observeert kinderen tijdens het spelen en analyseert het spelgedrag om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsfase, de sociale interacties, de emoties en de behoeften van het kind.

03

Spelbegeleiding

Op basis van de observaties ontwerpt de spelagoog speelsituaties en spelactiviteiten die aansluiten bij de individuele behoeften van het kind. Ze bieden begeleiding en ondersteuning om het spel van het kind te stimuleren en te verrijken.

04

Advies &
interventie

De spelagoog kan advies geven aan ouders, leerkrachten en andere professionals die werken met kinderen. Ze kunnen suggesties doen voor speelmaterialen, spelomgevingen en spelinterventies om de ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Doel

Vaak gaat spelen vanzelf en zijn wij als volwassen ons nauwelijksbewust van het spel gedrag van ons kinderen.

Pas wanneer de (spel)ontwikkeling stagneert valt dit op.

 

 

Over het algemeen heeft een spelagoog als doel om het welzijn, de ontwikkeling en het plezier van kinderen te bevorderen door middel van spel.

Het doel van spelbegeleiding kan variëren, afhankelijk van de situatie. In educatieve contexten kan spelbegeleiding bijvoorbeeld worden gebruikt om de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het kan hen helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden, het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen, het stimuleren van creativiteit en het bevorderen van samenwerking.

In therapeutische contexten kan spelbegeleiding worden gebruikt als een vorm van therapie, bekend als speltherapie. Het stelt kinderen in staat om zichzelf uit te drukken, emoties te uiten en innerlijke conflicten te verkennen door middel van spel. Speltherapie kan nuttig zijn bij het behandelen van verschillende emotionele en gedragsproblemen, zoals trauma, angst, boosheid, verlies of sociale moeilijkheden.

 

Beeldtaal

Binnen onze ervaringsgerichte benadering maken wij oa gebruik van beeldtaal. Hiervoor worden verschillende methodieken ingezet, afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd, mogelijkheden en interesse van het kind of de jongeren.