Theraplay & MIM

Theraplay is een vorm van speltherapie die zich richt op het verbeteren van de ouder-kindrelatie en het bevorderen van een gezonde hechting. Het is een gestructureerde en interactieve benadering die spelen, empathie en verzorgende activiteiten combineert om de band tussen een kind en zijn verzorger te versterken.

Het doel van Theraplay is om de emotionele, sociale en gedragsmatige ontwikkeling van het kind te ondersteunen door in te gaan op hun hechtingsbehoeften. Ouders of verzorgers nemen, samen met het kind, actief deel aan activiteiten binnen de Theraplay-sessie onder begeleiding van een getrainde therapeut.

Tijdens Theraplay-sessies worden verschillende speelactiviteiten gebruikt om het kind te betrekken en positieve interacties te bevorderen, zoals spelletjes, sensorische activiteiten en fysieke oefeningen. De therapeut kan de ouder begeleiden bij het bieden van verzorgende aanraking, oogcontact en afgestemde reacties op de signalen van het kind, waardoor een gevoel van veiligheid en verbinding ontstaat.

Theraplay is gebaseerd op de principes van hechtingstheorie en maakt gebruik van concepten uit de ontwikkelingspsychologie, gezinstherapie en speltherapie. Met als doel de ouder-kindrelatie te verbeteren, het zelfvertrouwen en zelfregulatie van het kind te vergroten en een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen.

 

MIM

De MIM is een ouder-kind observatie die als diagnostisch instrument wordt gebruikt om de behandeldoelen voor de Theraplay behandeling te bepalen.

Ilse heeft de basiscursus Theraplay & MIM afgerond waardoor ze bevoegd is de MIM-observatie (ouder-kind spelobservatie) in te zetten als diagnostisch instrument, deze te analyseren middels de vier Theraplay-dimensies: structuur, verbondenheid, verzorging en uitdaging. Theraplay-technieken toe kan passen en al spelend en zelf ervarend de contactversterkende functie van de diverse spelactiviteiten te herkennen.