Speltraining

Speltraining is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum die niet of nauwelijks tot spel komen of weinig variatie laten zien in hun spel. Het speltrainingsprogramma richt zich op het leren spelen, ontdekken van nieuwe mogelijkheden, leren imiteren, op een betere manier omgaan met spelmateriaal en gevarieerder leren spelen. Uw kind krijgt weer plezier in het spelen. Hierdoor verbeterd de algehele ontwikkeling, het oogcontact en aandacht voor het spelmateriaal. Uw kind leert beter op de stoel te blijven zitten, goed te kijken en het spel te imiteren.