Spelobservatie

Voor de spelbegeleiding van start kan gaan, wordt een spelobservatie gedaan.

Uit de manier waarop een kind speelt kun je informatie halen over de cognitieve, emotionele, motorische en sociale ontwikkeling van een kind.

De ‘prestaties’ van het kind worden vergeleken met wat gemiddeld normaal is voor een kind van die leeftijd.

Tijdens de spelobservatie wordt gekeken naar:

  • Spelkeuze

  • Spelniveau

  • Spelduur

  • Contactname

  • Spelkwaliteit

Daarna wordt samen met ouders een spelplan opgezet. Hierin komt het speldoel te staan. De begeleiding wordt afgestemd op de behoeften van het kind en de ouders. Het aantal spelsessies is afhankelijk van het vooraf gestelde speldoel. De spelbegeleiding kan zowel individueel gegeven worden als in groepjes van 2 tot 4 kinderen.

Tijdens de spelsessies wordt gebruik gemaakt van verschillende spelbegeleidingstechnieken om het spel op gang te brengen, te stimuleren of af te remmen. Het spel wordt bijvoorbeeld verwoord om het kind bewuster te maken van zijn spelhandelingen en om meer diepgang in het spel te brengen. Soms wordt nieuw spelmateriaal aangeboden om het spel uit te breiden. Als spelagoog spiegel het spel van het kind om het kind meer zelfvertrouwen te geven. Soms kan het spiegelen ook een manier zijn om het spel om te buigen, te verplaatsen of af te remmen.