Spelen is een spontaan en actief proces.

Spelenderwijs doen kinderen ervaringen op die belangrijk zijn voor de algehele ontwikkeling. In spel kunnen kinderen dingen ontdekken, vaardigheden ontwikkelen, experimenteren, communiceren, emoties uiten en verwerken.

Spel is van invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling en zelfontplooiing van het kind.

Spelend leren kinderen zichzelf en de wereld om zich heen kennen. Spelenderwijs leren kinderen omgaan met verschillende spelmaterialen. Door te spelen doen kinderen kennis op die belangrijk is voor de cognitieve ontwikkeling. Door uit te proberen en te herhalen ontdekken kinderen de functie en mogelijkheden van het spelmateriaal. Zintuigen worden geprikkeld en motorische vaardigheden worden hierbij geoefend. Spelend leren kinderen spelmaterialen te combineren en hun spel uit te breiden. Ook speelt het spel een belangrijke rol in de emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs kunnen kinderen verschillende emoties uiten en verwerken en leren ze omgaan en rekening houden met andere.

Spelen is leerzaam en geeft plezier!

Vaak gaat het spelen vanzelf, en zijn wij als volwassenen ons nauwelijks bewust van het spelgedrag van kinderen. Pas als de spelontwikkeling stagneert valt dit op. Kinderen kunnen dan wat extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben bij het spelen.

Spelwijzer biedt die ondersteuning en begeleiding!

Spelbegeleiding & spelobservatie

Spelbegeleiding is een methodische vorm van extra hulp aan kinderen die problemen hebben op het gebied van spelontwikkeling en spelontplooiing.

Als Spelagoog help ik bij het:

 • In kaart brengen van het spelniveau

 • Stimuleren van de spelontwikkeling

 • Uitbreiden van de spelmogelijkhedenPermalink voor ingesloten afbeelding

 • Ontdekken van spelinteresses

 • Ontdekken van (eigen) mogelijkheden

 • Om leren gaan met een beperking

 • Spelduur uitbreiden

 • Rust en structuur in het spel brengen

 • Diepgang in het spel brengen

 • Zelfvertrouwen vergroten

 • Leren samenspelen

 • Omgaan met regelspel en verlies

Voor de spelbegeleiding van start kan gaan, wordt een spelobservatie gedaan.

Uit de manier waarop een kind speelt kun je informatie halen over de cognitieve, emotionele, motorische en sociale ontwikkeling van een kind.

De ‘prestaties’ van het kind worden vergeleken met wat gemiddeld normaal is voor een kind van die leeftijd.

Tijdens de spelobservatie wordt gekeken naar:

 • Spelkeuze

 • Spelniveau

 • Spelduur

 • Contactname

 • Spelkwaliteit

Daarna wordt samen met ouders een spelplan opgezet. Hierin komt het speldoel te staan. De begeleiding wordt afgestemd op de behoeften van het kind en de ouders. Het aantal spelsessies is afhankelijk van het vooraf gestelde speldoel. De spelbegeleiding kan zowel individueel gegeven worden als in groepjes van 2 tot 4 kinderen.

Tijdens de spelsessies wordt gebruik gemaakt van verschillende spelbegeleidingstechnieken om het spel op gang te brengen, te stimuleren of af te remmen. Het spel wordt bijvoorbeeld verwoord om het kind bewuster te maken van zijn spelhandelingen en om meer diepgang in het spel te brengen. Soms wordt nieuw spelmateriaal aangeboden om het spel uit te breiden. Als spelagoog spiegel het spel van het kind om het kind meer zelfvertrouwen te geven. Soms kan het spiegelen ook een manier zijn om het spel om te buigen, te verplaatsen of af te remmen.

Speltraining

Speltraining is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum die niet of nauwelijks tot spel komen of weinig variatie laten zien in hun spel. Het speltrainingsprogramma richt zich op het leren spelen, ontdekken van nieuwe mogelijkheden, leren imiteren, op een betere manier omgaan met spelmateriaal en gevarieerder leren spelen. Uw kind krijgt weer plezier in het spelen. Hierdoor verbeterd de algehele ontwikkeling, het oogcontact en aandacht voor het spelmateriaal. Uw kind leert beter op de stoel te blijven zitten, goed te kijken en het spel te imiteren.

Speltherapie

Speltherapie is hulp speciaal voor kinderen die problemen hebben of zorgen ervaren. Tijdens de speltherapie wordt het kind uitgenodigd om zijn of haar problemen, zorgen en gevoelens te uiten of te vertalen in het spel, zonder er direct over te hoeven praten.

Speltherapie helpt kinderen bij de verwerking van ervaringen, zorgen en acceptatieproblemen.