Sherborne samenspel

Sherborne bewegingspedagogiek is gericht is op het bevorderen van lichamelijk bewustzijn, zelfvertrouwen, communicatie en sociale interactie.

De Sherborne bewegingspedagogiek is ontwikkeld en vernoemt naar bewegingstherapeut Veronica Sherborne.

Sherborne is gebaseerd op het idee dat beweging en lichaamservaring een fundamentele rol spelen in de ontwikkeling van cognitieve, emotionele, sociale en fysieke vaardigheden.

Sherborne bewegingspedagogiek richt zich op de non-verbale communicatie en het wederzijds begrip. Het moedigt de ontwikkeling van vertrouwen, respect en empathie aan, evenals het vermogen om grenzen te herkennen en te respecteren. Waardoor er een veilige en ondersteunende omgeving ontstaat waarin kinderen kunnen verkennen, leren en groeien. 

De benadering maakt gebruik van gestructureerde bewegingsspelletjes, waarbij de begeleider de rol heeft van facilitator die de bewegingservaringen en interacties begeleidt.

Het doel is om kinderen in staat te stellen om zichzelf beter te begrijpen, hun vaardigheden te ontwikkelen en positieve relaties op te bouwen met anderen

De benadering kan gunstig zijn voor kinderen met verschillende uitdagingen, waaronder kinderen met ontwikkelingsachterstanden, autisme, motorische beperkingen, leerproblemen en emotionele problemen.

Sherborne bewegingspedagogiek legt de nadruk op het plezier van bewegen en het ontdekken van mogelijkheden, in plaats van prestatiegerichte doelen. Het is een holistische benadering die het fysieke, emotionele en sociale welzijn van kinderen bevordert. Het kan worden gebruikt als een op zichzelf staande aanpak of als aanvulling op andere therapeutische en educatieve interventies.