Samenwerking

Spelwijzer onderhoud contact met verschillende collega zorgaanbieders.

 

Zorg Simpel

Wegwijs in zorg

ZorgSimpel is er voor verzorgers van kinderen met een beperking. Wij wijzen de weg in het zorgsysteem. De meest voorkomende hulpvragen proberen wij inzichtelijk te maken. Wij kijken ook mee naar kansen en oplossingen die van toepassing zijn op jullie persoonlijke hulpvraag. Verwijzing naar de juiste hulp en ondersteuning scheelt een hoop frustraties, én de vaak toch al spaarzame tijd. 

Villa Frappant

ZORGELOZE MOMENTEN VOOR GEZINNEN

Ondersteunen ouders met kinderen met een beperking tot en met VG 5.

Door het creëren van zorgeloze momenten voor het hele gezin. Door zich te
ontfermen over het kind, te begeleiden en verzorgen. Maar ook door ervaring in te zetten bij het doorlopen van alle aanvragen, onderzoeken, gesprekken en procedures waarmee je als ouder wordt geconfronteerd.