Begeleiding

Spelwijzer bied begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een ‘normale’ ontwikkeling, kinderen met een diagnose, ontwikkelingsachterstand of beperking door middel van spel.

Spelenderwijs doen kinderen ervaringen op die belangrijk zijn voor de algehele ontwikkeling. In spel kunnen kinderen dingen ontdekken, vaardigheden ontwikkelen, experimenteren, communiceren, emoties uiten en verwerken.

Spel is van invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling en zelfontplooiing van het kind.

Kindercoaching

Kindercoaching is een kortdurende vorm van begeleiding aan kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag. Een kindercoach kijkt naar wat een kind nodig heeft en stemt daar haar begeleiding op af. Er wordt oplossings- en toekomstgericht gewerkt.

De kindercoach begeleidt kinderen bij het ontdekken van hun kwaliteiten en talenten. Het zelf ontdekken, oefenen en ervaren helpt het kind bewust te worden van zijn/haar kwaliteiten. Daarna leert het kind deze gericht in te zetten en zo problemen op te lossen op eigen kracht.

POP- talk

POPtalk is een methode die zich richt op het visualiseren van de belevingswereld van kinderen en/of volwassenen tijdens een gesprek. Dit gebeurt door middel van poppetjes (bijvoorbeeld van playmobil, duplo, houten of plastic figuren) en ander materiaal. De eigen werkelijkheid wordt in beeld gebracht en dit leidt tot meer inzichten.

Brain Blocks

Het doel van Brain Blocks

Het doel van Brain Blocks is om één beeld en één taal te creëren over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme, en de gevolgen daarvan in het dagelijkse functioneren, gecommuniceerd worden.

Daarnaast werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van mensen met autisme.

Hoe doen we dit?

In de Brain Blocks doos zitten twee hoofden. Het ene hoofd staat voor het brein van iemand zonder autisme. Het andere hoofd staat voor het brein van iemand met autisme.

Met deze twee hoofden wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme. Duidelijk wordt wat een informatieverwerkingsstoornis is en welke gevolgen deze stoornis heeft voor het dagelijkse functioneren. Ook autisme als contactstoornis komt aan bod. Dit wordt gedaan aan de hand van 16 thema’s.

Telkens op maat aan te bieden

Brain Blocks heeft een flexibele opzet, waardoor het op maat aan te bieden is. De thema’s, die voor de persoon met autisme van toepassing zijn, worden ingezet. Andere thema’s, die niet relevant zijn voor iemand met autisme, kunnen gemakkelijk achterwege gelaten worden. Brain Blocks nodigt daarbij uit tot interactie. Het geeft iemand met autisme direct de ruimte om zijn eigen woorden en beelden te ‘vormen’ en deze te toetsen bij de professional. Hierdoor wordt communiceren over autisme een complementaire (aanvullende) ervaring. Informatie blijft gemakkelijk hangen, vooral door de uitdagende materialen in de Brain Blocks doos.

Transfer

De taal en de beelden die de professional samen met een persoon met autisme ontwikkelt, is door middel van Brain Blocks gemakkelijk over te dragen aan belangrijke anderen in de omgeving. Brain Blocks kan bijvoorbeeld ingezet worden in de klas, om klasgenoten en leerkrachten dezelfde taal te laten spreken. Dit principe is even gemakkelijk thuis, of in andere leefsituaties, toe te passen.

Het voordeel hiervan is, dat het gedrag van het kind, de jongere of de volwassene gemakkelijker in het kader van autisme geplaatst kan worden. Communiceren wordt hierdoor gemakkelijker, en er ontstaat meer wederzijds begrip. Het ‘anders zijn of doen’ wordt door de omgeving beter begrepen.

Doelgroep

Brain Blocks kan worden ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen. Brain Blocks wordt reeds succesvol ingezet bij zowel mensen met een verstandelijke beperking als bij mensen met een normale intelligentie. Brain Blocks wordt over het algemeen als psycho-educatiemiddel ingezet bij kinderen vanaf 7-8 jaar. Er is verder geen leeftijdsgrens. Ook is Brain Blocks bedoeld voor de ouders, broertjes en zusjes, klasgenootjes, vriendjes, grootouders, hulpverleners, enz.

Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining heeft als doel vaardigheden aan te leren om het zelfvertrouwen te vergroten om bewuster om te gaan met sociale situaties.

Voor wie:

 • Zit jij op het (speciaal) basisonderwijs?

 • Vind je het soms lastig om op een gepaste manier contact te maken?

 • Voel jij je niet op je gemak, buiten gesloten of eenzaam?

 • Heb je weinig vriendjes?

 • Heb je vaak ruzie?

 • Weet jij niet altijd goed hoe je in sociale situaties moeten handelen?

 • Heb je weinig zelfvertrouwen?

 • Dan is sociale vaardigheidstraining echt iets voor jou!

Tijdens de sociale vaardigheidstraining leren je :

 • Luisteren naar elkaar

 • Reageren op elkaar

 • Jezelf presenteren

 • Herkennen, benoemen en uiten van gevoelens

 • Invoegen in het spel van een ander

 • Vrienden maken

 • Opkomen voor jezelf

 • Omgaan met conflicten

 • Samenspelen / samenwerken