Beeldtaal

Binnen onze ervaringsgerichte benadering maken wij oa gebruik van beeldtaal. Hiervoor worden verschillende methodieken ingezet, afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd, mogelijkheden en interesse van het kind of de jongeren.

Kleurenmonster

‘Het kleurenmonster is in de war. Hij voelt zich blij, verdrietig, boos, bang en kalm tegelijk. Wat is er met hem aan de hand? Met de hulp van een meisje probeert hij alle emoties die hij voelt een eigen plek te geven.’

Het kleurenmonster is een krachtige methodiek voor jonge kinderen om kennis te maken met gevoelens en emoties.

Gevoelsverkenner

De methodiek GevoelsVerkenner biedt tools die je bewuster en creatiever maken in het verkennen van je gevoelsleven. Het geeft antwoord op vragen als: ‘Wat voel je? Vanuit welke invalshoek verbind jij je met dit gevoel? Hoe ga je ermee verder?’ Deze methodiek brengt verrassend snelle inzichten en schenkt nieuwe perspectieven.

Met GevoelsVerkenner® word je je bewust van jouw gevoelens en de wijze waarop je daarmee omgaat zonder daar veel woorden bij te hoeven gebruiken. De GevoelsVerkenner is de centrale figuur, hij is een neutrale observant in een landschap vol gevoelens. In dat landschap ontdekt hij 7 figuren (verkenners) die ieder op eigen wijze met hun gevoel omgaan. Deze verkenners zijn figuren waarin iedereen zich makkelijk kan herkennen, onafhankelijk van leeftijd.

 Buts en Bofn

Buts en Bofn bestaat uit losse houten blokjes die op verschillende manieren opgebouwd worden tot poppetjes. De armen kunnen omhoog of omlaag. De poppetjes kunnen in vele houdingen opgebouwd worden. De gekleurde blokken worden gekoppeld aan gedachten en gevoelens. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd en lijf.

Met Buts en Bofn maak je gevoelens en gedachten zichtbaar en bespreekbaar. Het visueel maken van gevoelens geeft inzicht en helpt verandering in gang te zetten. Gevoelens uiten zonder hier direct woorden aan te hoeven geven. Snel naar de kern van de hulpvraag. 

Buts en Bofn helpt verder te kijken door de lagen van gevoelens en gedachten letterlijk te stapelen.

Pop-talk

POPtalk is beeldtaal die gesprekken visueel maakt. Door iets uit te beelden ontstaat er inzicht in soms ingewikkelde situaties.Vanuit een helicopterview wordt er gekeken naar en gesproken over de opstelling die op tafel staat. Door iets uit te beelden help je de andere woorden te geven aan een intern proces. Pop-talk is laagdrempelig en geschikt voor vele doegroepen. Pop-talk geeft inzicht in hoe iemand denkt, voelt en dingen beleeft. Pop- talk kan ook inzicht geven en familiesystemen. Pop-talk brengt communicatie in beeld.

Brain Block

Het doel van Brain Blocks is om één beeld en één taal te creëren over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme, en de gevolgen daarvan in het dagelijkse functioneren, gecommuniceerd worden.

Daarnaast werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van mensen met autisme.

Brain Blocks kan worden ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen. Brain Blocks wordt reeds succesvol ingezet bij zowel mensen met een verstandelijke beperking als bij mensen met een normale intelligentie. Brain Blocks wordt over het algemeen als psycho-educatiemiddel ingezet bij kinderen vanaf 7-8 jaar. Er is verder geen leeftijdsgrens. Ook is Brain Blocks bedoeld voor de ouders, broertjes en zusjes, klasgenootjes, vriendjes, grootouders, hulpverleners, enz.